صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

نامه سرگشاده 25 سازمان بین‌المللی به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت زنان در افغانستان

۲۵ سازمان بین‌المللی با فرستادن نامه‌ سرگشاده‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار بحث فوری روی بحران کنونی حقوق