صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

وضعیت دانش‌گاه‌های خصوصی؛ دو دانش‌گاه بسته شده احتمال بسته شدن نزدیک به 40 دانش‌گاه دیگر نیز وجود دارد

اتحادیه‌ی دانش‌گاه‌ها و نهادهای خصوصی در کشور می‌گوید که به دلیل جلوگیری از حضور دختران در دانش‌گاه‌ها از سوی امارت

تماس با ما: contactus@paikaftab.com