تویت و تحلیل - خبرگزاری پیک آفتاب

صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

اداره مهاجرت سویدن: درخواست پناهندگی زنان و دختران افغانستان در سویدن پذیرفته می‌شود

کارل بیکسلیوس، مسئول بخش حقوقی اداره مهاجرت سویدن اعلام نمود که درخواست پناهندگی زنان و دختران افغانستان در سویدن را