صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان صحبت‌های عباس ستانکزی درباره آموزش را تایید نمود

قبله ایازی، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان گفته است که دیدگاه شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در

فتانه نجیب: زمین میراثی داکتر نجیب را در پکتیا برای ساختن مکتب وقف می‌کنیم

اعضای خانواده داکترنجیب‌الله، رئیس جمهور سابق افغانستان به مناسبت بیست‌وششمین سال‌روز قتل وی، می‌گویند قطعه زمینی را که در پکتیا