صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

یک سال دوری از تعلیم و تربیه؛ فرشته عباسی: طالبان مکتب‌های دخترانه را بازگشایی نمی‌کنند

فرشته عباسی، یک پژوهش‌گر سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که بازگشایی مکتب‌های دخترانه برای طالبان، کاری دشوار نیست، بلکه آن‌ها