نصیراحمد فایق: مردم افغانستان در قبال حملات تروریستی 11 سپتمبر مسئولیت قانونی و اخلاقی ندارند

در حالی‌که قرار است دادگاهی در نیویارک، در مورد 3.5 میلیارد دالر دارایی منجمد شده افغانستان فیصله کند، سرپرست نمایندگی