اولین محموله کمک‌های پاکستان به متضررین سیلاب‌های اخیر در شمال کشور توزیع می‌گردد

نخست وزیر پاکستان از ورود نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه این کشور به سیلاب‌زدگان اخیر در افغانستان خبر داده و می‌گوید