طالبان به هیئت علمای پاکستان: مکتب‌های دخترانه به زودی بازگشایی می‌شوند

هیئت علمای پاکستان به رهبری مفتی محمدتقی عثمانی، پس از دیدار با مقامات طالبان و رهبران تحریک طالبان پاکستانی در