صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

تهدید رسانه‌گران توسط سخنگوی طالبان؛ قهرمانان آزادی بیان بیایند، از آن دفاع کنند

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان می‌گوید که مالکان رسانه‌ها به جای فرار به خارج، بیایند در افغانستان کار کنند. کاربران

تماس با ما: contactus@paikaftab.com