صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

فایق: امارت اسلامی، افغانستان را بدترین مکان روی زمین برای زنان تبدیل کرده است

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، گفته است که امارت اسلامی با اعمال تجرید جنسیتی سیستماتیک علیه

تماس با ما: contactus@paikaftab.com