صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

توماس وست و دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان صحبت کردند

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید با استیفانو سنینو، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره