صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

سازمان ملل: بی‌جاشدگان در افغانستان، اوکراین و سراسر شرق‌میانه با سختی زمستان پیشرو مواجه‌اند

سازمان ملل روز گذشته ۱۱ نوامبر، گفت که میلیون‌ها تن در اوکراین، افغانستان و سراسر شرق‌میانه که به دلیل منازعه