بازگشایی مکتب‌های دخترانه - خبرگزاری پیک آفتاب

صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان صحبت‌های عباس ستانکزی درباره آموزش را تایید نمود

قبله ایازی، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان گفته است که دیدگاه شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در