صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا: دولت بایدن، طالبان را برای اقدامات وحشت‌ناک‌شان پاسخگو قرار دهد

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، قوانین سخت‌گیرانه امارت اسلامی را یکی از پی‌آمدهای خروج بی‌قید و شرط امریکا