صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

سازمان‌های خیریه: هزاران افغانستانی برای برنامه تخلیه و اسکان در آلمان درخواست داده‌اند

سازمان‌های خیریه آلمانی می‌گویند که روزانه صدها تلفن و ایمیل از متقاضیان افغانستانی دریافت می‌کنند که خواهان انتقال به آلمان

معترضین در شهر هانوفر: حمله به مرکز آموزشی کاج، مصداق بارز نسل‌کشی هزاره‌ها است

جمعی از افغانستانی‌های مقیم شهر هانوفر آلمان با برگزاری همایش اعتراضی، حمله به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل را