سفیر سابق امریکا در افغانستان: خروج امریکا از افغانستان، واقعاً وحشت‌ناک و شرم‌آور بود

رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در افغانستان، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را وحشت‌ناک و شرم‌آور توصیف کرده است.