رینا امیری: جامعه جهانی در حمایت از حقوق زنان در افغانستان، موضع قوی و متحد اتخاذ کند

رینا امیری، نماینده‌ ویژه وزارت خارجه امریکا در امور زنان افغانستان می‌گوید که جامعه جهانی در حمایت از حقوق زنان