صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

امتحانات باقی‌مانده و جلسات دفاع پایان‌نامه‌های دانشجویان دختر در دانشگاه‌های خصوصوی آنلاین برگزار می‌شود

وزارت تحصیلات عالی ا.ا.ا به دانشگاه‌های خصوصی اجازه داده است تا جلسات دفاع پایان‌نامه و امتحانات باقی‌مانده دانشجویان دختر را

وضعیت دانش‌گاه‌های خصوصی؛ دو دانش‌گاه بسته شده احتمال بسته شدن نزدیک به 40 دانش‌گاه دیگر نیز وجود دارد

اتحادیه‌ی دانش‌گاه‌ها و نهادهای خصوصی در کشور می‌گوید که به دلیل جلوگیری از حضور دختران در دانش‌گاه‌ها از سوی امارت

تماس با ما: contactus@paikaftab.com