صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

شورای حقوق بشر سازمان ملل: افغانستان در یک سال گذشته با بدترین بحران انسانی مواجه بوده است

شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در افغانستان را با تمرکز به گزارش رویدادهای یک سال گذشته، مورد

تماس با ما: contactus@paikaftab.com