گلبدین حکمتیار - خبرگزاری پیک آفتاب

صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

حکمت‌یار: از هشت ولسوالی بامیان و دایکندی می‌خواهید کشور «هزارستان» بسازید؟

رهبر حزب اسلامی در واکنش به کارزار توییتری «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» می‌گوید: "آیا می‌خواهید کشور هزارستان را از