صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

کاریتاس: وضع افغانستان هیچ‌وقت این‌گونه رقت‌انگیز نبوده است

استیفن ریکر، نماینده سازمان امدادی «کاریتاس» در افغانستان، در مصاحبه با خبرگزاری پروتستانت می‌گوید که بسیاری از نگرانی‌های بعد از

کمیته بین‌المللی نجات: بحران جاری در افغانستان، ممکن است بیش‌تر از جنگ قربانی بگیرد

هم‌زمان با یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمیته بین‌المللی نجات (IRC) می‌گوید که بحران بشری کنونی در افغانستان، ممکن