صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

در 11 ماه گذشته بیش از یک میلیون تن در افغانستان کمک‌های نقدی دریافت کرده‌اند

دفتر هم‌آهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان (OCHA) می‌گوید که در 11 ماه گذشته، 1.1 میلیون تن در سراسر