صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

اوچا: کارمندان زن بشردوستانه در افغانستان، با آزار و ارعاب مواجه هستند

اوچا یا دفتر هم‌آهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل برای در افغانستان می‌گوید که تسلط مجدد دوباره طالبان در افغانستان، بالای

در 11 ماه گذشته بیش از یک میلیون تن در افغانستان کمک‌های نقدی دریافت کرده‌اند

دفتر هم‌آهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان (OCHA) می‌گوید که در 11 ماه گذشته، 1.1 میلیون تن در سراسر