صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

فتانه نجیب: زمین میراثی داکتر نجیب را در پکتیا برای ساختن مکتب وقف می‌کنیم

اعضای خانواده داکترنجیب‌الله، رئیس جمهور سابق افغانستان به مناسبت بیست‌وششمین سال‌روز قتل وی، می‌گویند قطعه زمینی را که در پکتیا