صداقت، دقت و شهروند محوری در خبررسانی

اسوشیتدپرس: کودکان افغانستانی در کوره‌های خشت‌پزی به جز کار به چیز دیگری فکر نمی‌توانند

اسوشیتدپرس در گزارشی نوشته که کودکان کار در کوره‌های خشت‌پزی در شمال کابل مجبورند از صبح تا تاریکی شام در

سناتور ماریلو مک‌فدران از اسناد نامعتبر در روند تخلیه افغانستانی‌ها استفاده کرده است

دولت کانادا تایید کرده است که دفتر سناتور ماریلو مک‌فدران، اسناد سفر نامعتبر را برای افغانستانی‌ها فرستاده بود تا از